REGULAMENTUL OFICIAL AL
Concursului
 „Raspunde la telefon si castiga premii instant?”

I.  ORGANIZATOR 
I.1. Organizatorul CAMPIONATULUI NATIONAL DE FOTBAL AL FERMIERILOR este ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PORUMB DIN ROMANIA.

II. DURATA INSCRIERILOR LA CONCURSUL „CAMPIONATULUI NATIONAL DE FOTBAL AL FERMIERILOR  #jucamdeacasa” este de 5 zile. 
II.1. Inscrierile la a VIII a etapa din  Concursul „Campionatul National de Fotbal al Fermierilor #jucamdeacasa”se desfasoara intre 
9 August 2020  si 13 August  2020 ora 14:00 si se pot realiza online pe pagina de Facebook a Campionatului sau pe site-ul campionatului www.campionatulfermierilor.ro.
II.2. Concursul Campionatului Fermierilori #jucamdeacasa va fi organizat pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul contului de Facebook al Campionatului sau pe site-ul Campionatului.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE 
III.1. Are drept de participare orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania.
III.2. Pentru a putea participa la concurs, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 
a)
 sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere; 
b) sa detina cont de Facebook;
 
c) sa completeze formularul de inscriere;
d)sa raspunda la intrebari in limita de timp impusa 10 secunde pe intrebare
 
e) sa-si lase datele de contact: Nume si adresa de email pentru a fi contactati daca castiga

f) Sa raspunda la telefon in data de 14 August 2020 sau 19 August 2020, in intervalul orar 10:00-17:00.
Primii 3 vor fi sunati cu prioritate, urmatoarele telefoane vor fi in functie de ordinea in care s-au inscris si va fi ales in functie de cel care a fost sunat inainte. Acesta va spune un numar la intamplare din cei inscrisi. Fiecare participant sunat va pasa “mingea/intrebarea” catre un alt participant.
Prin participarea la concurs, cei inscrisi se obliga  sa nu faca public castigul sau esecul in cadrul concursului pana ce nu va fi difuzata emisiunea.
Emisiunile vor vi publicate pe pagina de Facebook Campionatul Fermierilor si pe canalul de Youtube, in perioada 17.08.2020 si 15.09.2020, cu 5 emisiuni pe saptamana(luni-vineri), iar sambata va fi postat castigatorul saptamanii.

III.3. Un participant se poate inscrie la concurs o singura data.
 
III.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV. MODUL DE DESFASURARE 
IV.1. Concursul se desfasoara numai online, pe pagina de Facebook „Campionatul Fermierilor” sau pe site-ul www.campionatulfermirilor.ro
IV.2. Pentru a se putea inscrie, participantii trebuie sa aiba sau sa isi creeze in perioada indicata la art. II.1. un cont in aplicatia „Facebook”.
 
IV.3. Castigatorii premiilor vor fi desemnati dintre utilizatorii care completeaza formularul de inscriere si care raspund corect la intrebarile puse telefonic si cel ce indeplineste criteriile mentionate in concurs.
IV.3.1 In cazul premiului saptamanal in care exista mai multi participanti, castigatorul va fi desemnat in urma unei extrageri la sorti.
 
IV..4. 1 (un) castigator pentru fiecare concurs desfasurat pe pagina de Facebook a Organizatorului, avand dreptul sa acorde si premii surpriza.
IV.5.. Rezultatul castigatorilor va fi publicat pe pagina de Facebook a Organizatorului in perioada 15.08.2020-15.09.2020.
 
IV.6. Organizatorul se obliga sa faca publice pe contul de Facebook ( „Campionatul Fermierilor”), numele de utilizator ale castigatorilor si castigurile acordate. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, ramanand in posesia Organizatorului.
IV.7. Utilizatorii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati de catre Organizator.
 
IV.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii concursului, la validarea datelor cu care s-au inscris utilizatorii si de a-i elimina din concurs, sau de a anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de frauda sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin.

V. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE 
V.1. Premiile ce pot fi castigate sunt:
 
– 50 de mingi de fotbal
– 1 echipament de fotbal pe saptamana prin tragere la sorti
V.3. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor.

VI. ACORDAREA PREMIILOR 
VI.1.1. Castigatorii vor fi desemnati in urma raspunsurilor la intrebarile telefonice. Se va realiza o extragere saptamanala pentru a se oferi si premiul saptamanii, repectiv un echipament de fotbal marca Campionatul Fermierilor.
VI.2.1. Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului prin apel telefonic, in vederea validarii pe baza unor intrebari de identificare si in vederea oferirii detaliilor privind ridicarea premiului.
 
VI.2.2. Fiecare premiu va fi livrat intr-un interval de 2-8 saptamani de la data validarii participantului drept castigator al acelui premiu. Castigatorul se obliga sa furnizeze o poza cu premiul primit catre organizator.
VI.2.3. In cazul in care castigatorul concursului organizat pe pagina de Facebook a Organizatorului nu va putea fi contactat sau nu va raspunde pana cel tarziu la data de 30.09.2020, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectivului castigator. Astfel, va fi desemnat castigator, urmatorul participant aflat pe o pozitie inferioara, in urma like-urilor obtinute.

VII. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR 
VII.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile anterioare ale  Regulamentului. De asemenea, in momentul receptiei premiului, Participantul trebuie sa confirme primirea acestuia prin semnarea formularului de primire prezentat de curier, cu indicarea numelui complet.
VII.2.1. Din dorinta de a nu prejudicia nicio persoana care doreste sa participe la prezentul Concurs Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare.
 
VII.2.2. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sau au incercat sa fraudeze procesul de inscriere, Organizatorul poate sa le restrictioneze participarea la Concurs pe toata durata acesteia si/sau sa le retraga dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme.
VII.3.1. Contestatiile se pot face in patru de ore de la data afisarii numelor castigatorilor pe contul de Facebook al Campionatului National de fotbal al fermierilor. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa office@apprs.ro si va cuprinde in mod obligatoriu:
 
i) numele, domiciliul si alte date de identificare;
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.
 
VII.3.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la data primirii.

VIII. LIMITAREA RASPUNDERII 
VIII.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in considerare.
VIII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la concurs, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.
 
VIII.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Facebook pe durata concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.
VIII.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont de Facebook participant; premiul va fi acordat persoanei care isi declara la ridicarea premiului datele de contact si identificare cu care figureaza in evidentele Organizatorului.

IX. TAXE SI IMPOZITE 
IX.1. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura, nascute in legatura cu Premiile acordate in urma concursului, revin exclusiv in sarcina Participantilor castigatori.
IX.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

X. INFORMAREA PARTICIPANTILOR 
X.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe www.campionatulfermierilor.ro in perioada 08.08.2020 – 30.09.2020.
X.2. Prin participarea la prezentul concurs online, toti participantii sunt de acord ca numele lor de utilizator sa fie stocate si procesate in scopul desemnarii castigatorilor. Prin acceptarea premiului, participantii castigatori sunt de acord sa isi dezvaluie suplimentar datele de identificare necesare in scopul livrarii premiului (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail), acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile desfasurate de Asociatia Producatorilor de Porbumb din Romania si partenerii sai in legatura cu organizarea prezentului concurs, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
X.3. Conform prevederilor legale, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
X.4. Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord ca, in situatia in care vor fi desemnati castigatori, numele lor de utilizator sa poata fi facute publice cu ocazia anuntarii castigatorilor, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizator pentru organizarea acestor operatiuni.
 
X.5. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site www.campionatulfermierilor.ro.

XI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 
XI.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.
XI.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
 
XI.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare, a numarului de telefon, a adresei de e-mail ori a contului de Facebook.

XII. DISPOZITII FINALE 
XII.1. Prin inscrierea la Concursul Campionatul Fermierilor 
#jucamdeacasa, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
XII.2. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.campionatulfermierilor.ro.
 
XII.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului va fi adresata in scris Organizatorului la adresa de email 
office@rainbowideas.ro  sau la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
XII.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

Data 
8 August 2020

Close Menu